Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Medewerkers

Paul Pulles

Paul Pulles
Huisarts

Ik ben in 2006 afgestudeerd als huisarts. Ik sta voor laagdrempelige, goede zorg, midden in de wijk. Ik heb 4 jaar chirurgie gedaan hiervoor, maar miste het persoonlijke contact met de patienten hierbij.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek!

Maaike Gieben

Maaike Gieben
Huisarts

Mijn naam is Maaike Gieben, sinds september 2014 ben ik werkzaam als huisarts bij Medisch centrum Brakkenstein. Ik werk op de woensdagen en de vrijdagmiddag. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen, ook de studie geneeskunde en daarna de huisartsenopleiding heb ik in Nijmegen gevolgd. Voordat ik geneeskunde studeerde heb ik een opleiding tot verpleegkundige afgerond en heb ik een tijd als verpleegkundige in het Radboud ziekenhuis gewerkt. Deze ervaring neem ik mee in mijn werk als huisarts. Tot ziens op het spreekuur. 

Esther Hutting

Esther Hutting
Praktijk assistente

Na het afronden van mijn stage in Medisch centrum Brakkenstein ben ik nu sinds november 2009 als doktersassistente in dienst. Ik werk op de maandag, dinsdag en de donderdag. Ook begeleid ik nu zelf stagiaires.

Annemieke Uijterlinde
Praktijkassistente

 
Ik ben Annemieke, werkzaam in de praktijk als assistente met als aandachtsveld ouderenzorg alsmede dementie. Ik leg huisbezoeken af en overleg met de oudere, familie, huisarts en zorg en stel gezamenlijk met de huisarts een beleid op.
Ik ben ook opgeleid tot spreekuurondersteuner huisarts (SOH).
Dit houdt in dat ik diverse aandoeningen en klachten zelfstandig behandel en hiermee de huisarts ondersteun.
Dit houdt in dat u voor een aantal klachten waaronder keelpijn, enkelklachten of bv een allergische reactie e.a  een afspraak bij mij kunt krijgen.
Ik werk volgens een protocol en indien nodig raadpleeg ik altijd de huisarts.
Ook kunt u bij mij terecht voor consulten Stoppen met Roken.
Ik ben aanwezig op maandag-woensdag-vrijdag.
 

Karen Emmen
Praktijkondersteuner somatiek

De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patienten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, copd, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol. Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om een bepaalde afspraak na te komen verzet deze dan tijdig, liefst een week van te voren. Dit geeft de POH-S de mogelijkheid de tijd die voor u gereserveerd was een andere invulling te geven.

Carien Breuker
Praktijkondersteuner GGZ

De POH GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health.
Het is mogelijk om bij de POH GGZ een wat langere afspraak te krijgen. De inzet van de POH GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket, dus er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

De POH GGz werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.
U kunt een eerste afspraak bij POH GGZ alleen maken via uw huisarts.

Claudia Weterings
Praktijk assistente

Jet Wiltinngh
Praktijk assistente

Stiene Moons
Stagiaire praktijk assistente

Roelien Elgersma
Praktijk assistente